Regulacje i Warunki obsługi konta online we Herpa Online Store

Terms and Conditions of ordering on line via an internet connection with Herpa Online Store

Site Image information Data

1)  Poniżej wypisane regulacje dotyczą wyłącznie zakupów online we Herpa Online Store, wraz z ochroną Państwa danych.

1) The following Terms and Conditions apply only to the pages of this online store - please note if ordering by phone or mail, different Terms and Conditions will apply.

1a)  Strona internetowa jest prowadzona na serwerach znajdujących się w Wielkiej Brytanii i  zarządzana przez Personel posługujący się językiem angielskim w komunikacji meilowej. Mogą Państwo także pisać meile w języku polskim. Nasz Personel posługujący się również językiem polskim udzieli Państwu odpowiedzi podczas normalnych roboczo-godzin.

1a) This site is hosted in the UK and managed by English personnel, the primary language is English in all emailed communications. Polish personnel will communicate by email (in Polish as required) with the customer during normal working hours – at other times communication will be in English.

1b)  Wszystkie produkty są wykazane na tej tronie internetowej z dwojakim opisem: „Dostępny” bądź „Nie ma na magazynie – prosimy zamawiać”. Te dwie informacje stanowią o dostępności produktu. Klient może złożyć zamówienie na produkt, który jest niedostępny na magazynie, Herpa Online Store podejmie się próby sprowadzenia go.

1b) All products listed on this site are described in the information "in stock" or "not in stock, please order" or other written data. You can also place advance orders for new release products that interest you which are not yet available from the manufacturer.

2) Wszystkie informacje o produktach - w tym ceny - zamieszczone na stronach sklepu są jedynie zaproszeniem do składania ofert (art. 71. Kodeksu Cywilnego) i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 61. Kodeksu Cywilnego

2) All product information - including pricing - on the pages of our catalog are only an invitation to tender (Art. 71 of the Civil Code) and does not constitute an offer within the meaning of Art. 61. The Civil Code

2a) Cena poinformowani w punkcie złożenie zamówienia na tej stronie (Herpa w sklepie internetowym) to cena, jaką płacisz *, zastrzegamy sobie prawo do zmiany ceny ze względu na zmienny kurs wymiany pieniędzy *. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia bez wcześniejszego powiadomienia do klienta *. Transakcje przeprowadzane są PLN, EUR i GBP poprzez Paypal iw Polsce również przelewem tylko w PLN

2a) Price advised at point of making an order on this website (Herpa Online Store) is the price you pay*, we reserve the right to amend the price due to money exchange rate variations*.  We reserve the right to cancel the order without further notice to the customer*. Transactions are undertaken PLN, Euro and GBP via Paypal and in Poland also by bank transfer only in PLN

3) Zamówienia będą zwykle rozpatrywane w ciągu 2-5 dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia. Realizacja niektórych zamówień może zająć więcej czasu ze względów bezpieczeństwa.

3) Orders placed will normally be processed within 2 - 5 working days from the time your order is received.  Some orders may take longer due to security reasons. 

4) Klient może złożyć zamówienie po założeniu konta w WMC, które jest bezpłatne.

4) Online orders can be made by creating an account on our site.  The creation of the account is currently free of charge.

5) Zapłata za zamówiony towar może być dokonana przez:

 5) Payment for goods ordered online via an internet connection can be made by:

- Przelew bankowy - dla klientów z Polski (płatność musi zostać dostarczona w ciągu 4 dni, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane)

- Bank transfer - for Polish customers (payment must be received within 4 days, otherwise the order is cancelled)

- PayPal - opcja dla wszystkich klientów na całym świecie
- Paypal - option for all customers around the world

 
6) Zastrzegamy sobie prawo do anulowania konta klienta, odmowy lub anulowania zamówienia lub dostawy towarów bez uprzedzenia i podania przyczyny do klienta.

6) We reserve the right to cancel any customer account, refuse or cancel any order or the supply of goods without notice or reason to the customer.


7) Jeżeli to możliwe automatyczną wiadomość e-mail zostanie wysłany do Ciebie z informacją, że otrzymaliśmy zamówienie online.
 

7) Where possible an automated e-mail will be sent to you informing you that we have received your online order.

8) Wszystkie ceny podane na naszej stronie zawierają podatek VAT w Wielkiej Brytanii - 20%

8) All prices on our website include UK VAT - 20%

9)  W cenę obejmującą pakowanie oraz wysyłkę towaru będzie wliczany podatek VAT obowiązujący na terytorium Polski.

9) Delivery and packing of goods will be at cost + VAT. The delivery method will be that as used by us and may change without prior notice to you.

9a)   Na terytorium Polski Klient może anulować zamówienie w każdej chwili, ale nie po upływie 14 dni od daty złożenia zamówienia.  Pełny zwrot należności będzie przyznawany (koszt towaru oraz przesyłki zgodnie z wartością w zamówieniu) dla zamówienia.  Zamówiony i zwrócony towar musi być w stanie, w jakim został wysłany, bez uszkodzeń i dobrze zapakowany. W momencie, kiedy Klient odsyła towar drogą pobraniową, kwota, która została przez nas pokryta zostanie odliczona wraz z podatkiem VAT od zwrotu należności dla Klienta. Klient winien jest zwrócić towar wraz z paragonem, stanowiącym dowód zakupu. Klient zapłaci koszty pakowania i wysyłki koszt dla wracać zamówienie

9a)  In the Territory of the Republic of Poland the customer may cancel the order at any time but not after 14 days of receipt of the order.  A full refund will be given (cost of goods and postage as stated on the order) for the order in full; however the customer will be required to pay the return post and packing costs.  The returned order must be free from damage both the article and its packaging as required.  If the customer returns the goods to which we are charged carriage, then we reserve the right to charge back the same + VAT and deduct from the refund value as required.  The customer must return the goods and the paragon before any refund can be implemented.  This right is cancelled if you place an order and then collect the order in person from a dispatching office.

9b)  W momencie, kiedy zamówiony towar zostaje odebrany na miejscu, osobiście przez Klienta, niniejsze regulacje, dotyczące zakupów online, nie mają zastosowania.

9b) These Terms and Conditions are cancelled if you place an order and then collect the order in person from a dispatching office.

10) Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści tych zasad, bez konieczności powiadamiania Użytkowników tej strony internetowej.

10) We reserve the right to change the content of these Regulations without having to notify users of this site.

11) Wszelkie zmiany nanoszone na niniejszą regulację dot. Zakupów Online są zgodne z Polskim Prawem Konsumenckim, Prawem Unijnym oraz innymi legalnymi autoryzacjami.

11) Any changes that are undertaken shall be made in accordance with current trends, Polish law, the European Union and other legal authorities.

Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce 29-07-2016

This page was last up dated on 29-07-2016